Doelgroep
Groep 1 t/m 8
Aantal
Hele of halve klassen
Locatie
Gymzaal / buiten
Tijdsduur
45, 60 of 90 minuten
Prijs
Afhankelijk van het aantal uur en klassen.
Prijs op aanvraag.

Beschrijving meerjarenproject

Minder Organisatie – Meer Cultuur. Wordt Kunstcoach!

Wij maken afspraken voor een samenwerking van 4 (basis) 6 of 8 jaar. Waarbij ervaren, presenteren en samenwerken elkaar afwisselt. Ieder jaar een ander programma welke aansluit op de beleving van de doelgroep.

Wordt Kunstcoach. Hierbij heeft u een streepje voor op andere scholen! Wij raden u aan dit openlijk uit te dragen. U kunt zich naar ouders profileren als een Kunstschool, waardoor jullie nieuwe leerlingen kunnen verwachten die hierin geïnteresseerd zijn. Het doel van onze samenwerking is jaarlijks een afwisselend en uitdagend kunstaanbod te presenteren waarmee de leerlingen en de docenten actief en betrokken mee aan de slag gaan.

Bij het aangaan van onze samenwerking voldoet uw school ook aan de eisen van het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Alle kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie worden behaald door middel van onze projecten! Ook op andere terreinen worden kerndoelen behaald:

 • Nederlands schriftelijk 5, 6, 9 – tijdens project KunstZINnig
 • Nederlands taalbeschouwing 10 en 12
 • Op jezelf en de wereld;53
 • Kunstzinnige oriëntatie 54, 55 en56
 • Bewegingsonderwijs 57 en 58

Wij bieden een abonnementsvorm waarbij u gedurende 4, 6 of 8 jaar programma’s afneemt. De school stelt een cultuurcoördinator aan die de contacten tussen Theatermakerij STORM en het docententeam onderhoudt. De voordelen om voor een abonnement te kiezen zijn:

 • Een duidelijk en overzichtelijk schoolbreed programma,
 • U ontvangt een aanzienlijke reductie.
 • De kosten staan vast voor de komende jaren, zodat u weet waar u aan toe bent. Er wordt eenmalig een aanbetaling gedaan, vervolgens betaalt u per jaar.
 • We stellen een ontwikkelingsaanbod op dat jaarlijks differentieert.
 • Het aanbod sluit aan op de belevingswereld en het motorisch niveau van de deelnemers.
 • Er is één contactpersoon. U ontvangt per jaar een rooster en een beschrijving per project. Wij nemen een groot deel van de organisatie uit handen. Eenmalig worden de grote lijnen uitgezet waardoor voor de gehele abonnementsperiode het programma duidelijk is. Na afloop van de periode van het abonnement kan het abonnement opnieuw worden toegepast voor de nieuwe groepen.
 • Daarnaast is het mogelijk om workshopdagen in halve groepen te organiseren. Het voordeel voor jullie is dat de leerkracht van de school in de eigen groep blijft en de luxe heeft om met een halve klas te werken. Hierdoor kunt u de leerlingen juist extra aandacht geven en intensiever begeleiden.

Daarnaast houdt u de vrijheid die u gewend bent vanuit TM-STORM.

 • Na afloop van ieder project ontvangt u de factuur (jaarlijks i.p.v. vooraf alles te bekostigen).
 • Aan het begin van het schooljaar wordt de datum van het project vastgelegd.
 • Korte lijn over invulling van het programma, vragen of het inspelen op thema’s.
 • Een jaar onderbreken of overslaan is mogelijk.
Kernelementen
 • Lange termijn plan voor kunsteducatie

 • Kerndoelen basisonderwijs gewaarborgd

 • Brede kennismaking met theater, dans, acrobatie

 • Een betrouwbare partner voor langdurige samenwerking op het gebied van  kunsteducatie

Heeft u vragen? Wij beantwoorden die graag.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op en beantwoorden al uw vragen.

Meerjarenplanning

Jaar 1 | Projectmaand KunstZINnig – met optreden voor ouders

Wij hebben een allround programma ontwikkeld met theater, dans, beeldend, muziek en filosofie. Tijdens het project KunstZINnig staat de werkwijze van de kunstenaar centraal. Zijn gedachtegang wordt aangehouden, waarna de leerlingen een verbinding aangaan met het werk van de kunstenaar en hun eigen interpretatie. Er worden workshops gegeven door dans- en theaterdocenten van Theatermakerij STORM en wij leveren lesmateriaal waarmee de groepsleerkracht zelfstandig aan de slag kan. Het project wordt afgesloten met een expositie waar de beeldende- en auditieve kunstwerken van de leerlingen tentoongesteld worden. Tevens zijn er optredens dans en theater. Alle ouders en leerlingen kijken bij elkaar.

Jaar 2 | Workshops improvisatie en theater

Het jaar erop staat verdieping op het programma. Hierbij ligt de focus op samenwerking, de techniek beheersen, onderzoeken en creativiteit. Er wordt gepresenteerd binnen de eigen groep, om de prestatiedruk laag te houden.

Onze docent(en) komen 3 keer 45-90 bij iedere klas langs. De voorkeur gaat uit naar wekelijkse lessen. Verdieping in discipline: gekozen voor theater. Improvisatie, dans of acrobatiek is ook mogelijk.

Jaar 3 | Theaterdag met optreden voor de ouders

Tijdens de Theaterdag wordt er een combinatie gemaakt tussen verdieping en presenteren. Tijdens projectdagen waarbij er gewerkt wordt aan een presentatie zijn ouders welkom en wordt het project aan de hele school gepresenteerd. Kinderen leren om in korte tijd tot een optreden te komen. Samenwerken, knopen doorhakken, durven presenteren en plezier beleven zijn belangrijks peerpunten.

* U kunt ook voor de circusdag kiezen (meerprijs €300).

Jaar 4 | Workshops Dans

Net als in het tweede jaar staat dit jaar verdieping op het programma. Dit keer is het een workshop dans. Hierbij ligt de focus op samenwerking, de techniek beheersen, onderzoeken en creativiteit. Er wordt gepresenteerd binnen de eigen groep, om de prestatiedruk laag te houden. Onze docent(en) komen 3 keer 45-90 bij iedere klas langs. De voorkeur gaat uit naar wekelijkse lessen. Verdieping in discipline: gekozen voor dans. Theater of acrobatiek is ook mogelijk.

Op veel scholen zijn er vaak een aantal groepsleerkrachten die “meer” hebben met theater of dans. Wij kunnen een coachingstraject aanbieden, waarbij onze vakleerkracht de workshops verzorgt, gaandeweg het programma neemt de groepsleerkracht de workshops meer over en wordt deze gecoacht door onze vakleerkracht. Zo krijgt u bijvoorbeeld meer houvast voor het maken van de eindmusical of creatieve ideeën om tot oefeningen, spel of dans te komen.

* Iedere groepsleerkracht heeft een jaarlijks scholingsbudget. Deze kunt u hiervoor inzetten.

Jaar 5 | Schoolvoorstelling

Er wordt een interactieve schoolvoorstelling gespeeld. Het bijzondere aan deze voorstelling is dat leerlingen niet alleen naar de voorstelling kijken maar door het interactieve karakter er ook actief bij betrokken zijn.  Naast de voorstelling ontvangt de school lesmaterialen waarmee in de klas gewerkt kan worden. Ouders zijn van harte welkom om ook de voorstelling te komen bekijken.

* Wenst u een optreden voor de ouders? Informeer naar de mogelijkheden en de meerprijs.

Jaar 6 | Stuntdag

We sluiten groots af met een spectaculaire show! Er wordt een combinatie gemaakt tussen stunts en presenteren. Tijdens de Stuntdag wordt een doorlopende show gespeeld door alle klassen. Iedere klas volgt twee keer een workshop van 45 minuten waarin ze stunts leren. Met deze stunts wordt een scène gemaakt. Alle scènes bij elkaar vormen een spectaculaire show vol actie. Een perfecte activiteit om groots mee uit te pakken! De hele school en de ouders zijn van harte welkom om aan het eind van de schooldag naar de stuntshow te komen kijken. Een onvergetelijk programma voor de hele school.

Jaar 7 | Workshops acrobatiek

Net als in het tweede en vierde jaar staat dit jaar verdieping op het programma. Hierbij ligt de focus op samenwerking, de techniek beheersen, onderzoeken en creativiteit. Er wordt gepresenteerd binnen de eigen groep, om de prestatiedruk laag te houden. Onze docent(en) komen 3 keer 45-90 bij iedere klas langs. De voorkeur gaat uit naar wekelijkse lessen. Verdieping in discipline: gekozen voor dans. Theater of acrobatiek is ook mogelijk.

Jaar 8 | Circusdag met optreden voor de ouders

Er wordt een combinatie gemaakt tussen verdieping en presenteren. Tijdens de circusdag wordt er gewerkt vanuit verschillende circusdisciplines zoals evenwicht, jongleren etc. Daarnaast worden workshops als clownerie en leeuwentemmen aangeboden. Er wordt gewerkt naar een presentatie van iedere klas. Het project wordt afgesloten met een circusoptreden aan de hele school en alle ouders zijn welkom. Kinderen leren om in korte tijd tot een optreden te komen. Samenwerken, knopen doorhakken, durven presenteren en plezier beleven zijn belangrijks peerpunten.

Related Projects
Contact ons

Heeft u een vraag? Bel 085-02 15 118 of mail het ons! Wij reageren zo snel mogelijk.